Đăng Ký Bản Quyền Tác giả

Đăng Ký Bản Quyền Tác Giả Tác Phẩm

MINH THÁI tư vấn và đại diện Quý Khách hàng trong việc bảo đảm quyền lợi hợp pháp đối với các sản phẩm sáng tạo (phần mềm, sách, chương trình truyền hình, gameshow...) do Quý khách hàng sáng tạo ra.


- Quyền tác giả
Quyền tác giả là quyền của tổ chức,cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.
Quyền tác giả bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản. Quyền nhân thân bao gồm các quyền: Đặt tên cho tác phẩm, đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm, công bố tác phẩm hoặc cho người khác công bố tác phẩm, bảo vệ toàn vẹn tác phẩm (không cho người khác sửa chữa, cắt xén, xuyên tạc…). Quyền tài sản bao gồm các quyền: Làm tác phẩm phát sinh, sao chép tác phẩm, in sao bản gốc, truyền đạt tác phẩm đến công chúng.
Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện d­ưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất l­ượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã công bố hay ch­ưa công bố, đã đăng ký hay ch­ưa đăng ký (Điều 6 Luật Sở hữu trí tuệ).


- Lợi ích đăng ký quyền tác giả
Việc nộp đơn để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả không phải là thủ tục bắt buộc để được hưởng quyền tác giả (Theo khoản 2 Điều 49 Luật Sở hữu trí tuệ). Việc đăng ký bảo hộ không phải là cơ sở xác lập quyền tác giả; tác phẩm dù có đăng ký hay không đăng ký quyền tác giả đều được hưởng sự bảo hộ như nhau.
Tuy nhiên, việc đăng ký quyền tác giả lại cần thiết và rất có ý nghĩa trong việc bảo vệ quyền tác giả, đặc biệt trong việc chứng minh quyền tác giả khi có tranh chấp xảy ra.


Theo quy định tại Khoản 3 Điều 49 Luật Sở hữu trí tuệ, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả không có nghĩa vụ chứng minh quyền tác giả thuộc về mình khi có tranh chấp, trừ trường hợp có chứng cứ ngược lại. Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả là bằng chứng xác nhận tư cách và quyền của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm đã đăng kýNếu không đăng ký quyền tác giả thì khi có tranh chấp xảy ra, tác giả, chủ sở hữu tác phẩm phải có nghĩa vụ chứng minh quyền tác giả của mình đối với tác phẩm đó, tức phải tự mình cung cấp các tài liệu, chứng cứ để chứng minh quyền tác giả của mình đối với tác phẩm. Trong nhiều trường hợp việc tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả chứng minh quyền của mình là rất khó, thậm chí không thể chứng minh được mình là tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả của tác phẩm có tranh chấp. Điều này cũng xảy ra với việc đăng ký quyền tác giả tại các quốc gia khác trên thế giới mặc dù Việt Nam đã tham gia công ước Bern.


Thủ tục đăng ký quyền tác giả không quá phức tạp và chi phí rất nhỏ so với lợi ích thiết thực mang lại. Vì vậy, khi sáng tạo ra tác phẩm, đặc biệt các tác phẩm sáng tạo, có giá trị thương mại và nhiều khả năng bị sử dụng trái phép, chiếm đoạt thì tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả nên nhanh chóng thực hiện đăng ký quyền tác giả.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn!

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THƯƠNG MẠI MINH THÁI

Địa chỉ: 47/8 Nguyễn Trung Ngạn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP,HCM

Điện thoại: 0926.63.79.79 - 0963.153.620

Mail: minhthailaw.company@gmail.com    

Web: https://luatminhthai.com/

Bài viết liên quan

Copyright © 2018 by luatminhthai

Email: minhthailaw.company@gmail.com  Phone: 0926.63.79.79