Đăng Ký Nhãn Hiệu

BẢNG PHÂN LOẠI NIXƠ VÀ VIÊN (NHÓM NGÀNH)

1. Phân loại quốc tế về hàng hóa và dịch vụ (Phân loại Ni-xơ)

Là một hệ thống phân loại quốc tế được sử dụng để phân loại các hàng hóa và dich vụ phục vụ cho mục đích đăng ký nhãn hiệu. Phân loại Ni-xơ được xây dựng theo Thỏa ước Ni-xơ vào năm 1957 và được một Hội đồng chuyên gia của Ủy ban Ni-xơ tiến hành sửa đổi thường kỳ.

Bảng Phân loại quốc tế về hàng hóa và dịch vụ Nixơ phiên bản 11-2021 có thể tải về tại đây.

Bảng danh mục các nhóm hàng hóa và dịch vụ Nixơ phiên bản 11-2021 thể tải về tại đây.

 

2. Phân loại Viên

Là một hệ thống có cấu trúc thứ bậc được dùng để phân loại các yếu tố hình của nhãn hiệu thành Lớp – Nhóm – Phân nhóm trên cơ sở hình dạng của các yếu tố hình. Phân loại Viên được xây dựng theo Thỏa ước Viên vào năm 1973 và được một Hội đồng chuyên gia của Ủy ban Viên tiến hành sửa đổi thường kỳ.

Bảng Phân loại Viên phiên bản lần thứ 8 có thể tải về tại đây

Bài viết liên quan

Copyright © 2018 by luatminhthai

Email: minhthailaw.company@gmail.com  Phone: 0926.63.79.79