Đăng Ký Nhãn Hiệu

Quy trình đăng ký Nhãn hiệu tại MINH THÁI

 • 1. TƯ VẤN SƠ BỘ VỀ KHẢ NĂNG ĐĂNG KÝ VÀ QUYỀN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU
 • Khi nhận được thông tin từ khách hàng liên quan đến việc đăng ký Nhãn hiệu, MINH THÁI sẽ đưa ra các tư vấn pháp lý về quyền đăng ký Nhãn hiệu cũng như có các đánh giá sơ bộ về khả năng đăng ký thành công, căn cứ trên các quy định pháp luật và thực tiễn thẩm định tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam. Trong các trường hợp cần thiết, chúng tôi sẽ đưa ra các gợi ý sửa đổi mẫu Nhãn hiệu phù hợp để khách hàng tăng khả năng đăng ký thành công.
 • 2. TƯ VẤN DANH MỤC SẢN PHẨM/DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ THEO NHÃN HIỆU
 • Mỗi Nhãn hiệu đăng ký gắn liền với sản phẩm/dịch vụ nhất định. Các sản phẩm/dịch vụ đăng ký theo hồ sơ cần đáp ứng các tiêu chí phân loại theo Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Quốc tế Nice và các tiêu chí khác của Cục Sở hữu trí tuệ.
 • MINH THÁI sẽ hỗ trợ khách hàng tư vấn miễn phí xây dựng danh mục sản phẩm/dịch vụ đảm bảo phạm vi bảo hộ phù hợp và rộng nhất, tiết kiệm chi phí đăng ký và đáp ứng các tiêu chí phân loại theo yêu cầu.
 • 3. TRA CỨU, ĐÁNH GIÁ, TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU VÀ TƯ VẤN SAU TRA CỨU
 • Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, Nhãn hiệu được bảo hộ cần có khả năng tự phân biệt cũng như không xâm phạm quyền Sở hữu trí tuệ của các bên thứ ba khác. Việc tra cứu trước khi nộp đơn, vì vậy, rất cần thiết nhằm đánh giá chuyên sâu khả năng đăng ký của Nhãn hiệu, giúp chủ thể có cơ sở cân nhắc và đưa ra quyết định phù hợp đối với hồ sơ đăng ký Nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ.
 • Việc tra cứu được thực hiện dựa trên dữ liệu sẵn có của Cục Sở hữu trí tuệ (NOIP) và Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO).
 • Trên cơ sở kết quả tra cứu, MINH THÁI đưa ra các đánh giá chuyên môn về khả năng đăng ký Nhãn hiệu và tư vấn đầy đủ các phương thức để tăng khả năng đăng ký thành công trong trường hợp cần thiết.
 • 4. CHUẨN BỊ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ VÀ NỘP HỒ SƠ TẠI CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ
 • INVESTIP sẽ tư vấn và chuẩn bị các tài liệu cần thiết gửi khách hàng. Để đảm bảo hồ sơ đăng ký Nhãn hiệu đạt ngày ưu tiên sớm, hồ sơ đăng ký Nhãn hiệu sẽ được nộp trong 01 ngày làm việc kể từ khi INVESTIP nhận được đầy đủ tài liệu từ phía khách hàng.
 • Báo cáo chi tiết về hồ sơ đã được nộp sẽ được cung cấp tới khách hàng ngay sau khi công việc hoàn thành.
 • 5. THÔNG BÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH HÌNH THỨC ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU
 • Trong vòng 01-02 tháng kể từ ngày nộp đơn hợp lệ, nếu hồ sơ đăng ký đáp ứng các yêu cầu về mặt hình thức, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra Quyết định chấp nhận hợp lệ.
 • Trong vòng 01-02 tháng kể từ ngày hồ sơ đơn được chấp nhận hợp lệ, thông tin về Nhãn hiệu sẽ được công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp của Cục Sở hữu trí tuệ.
 • 6. THÔNG BÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH NỘI DUNG ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU
 • Trong thời gian 09 tháng kể từ ngày Nhãn hiệu được công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp, đơn đăng ký Nhãn hiệu sẽ được thẩm định nội dung tại Cục Sở hữu trí tuệ.
 • 7. NỘP LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẠI CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ
 • Trong trường hợp Nhãn hiệu đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ có Thông báo về dự định cấp bằng, MINH THÁI sẽ thay mặt chủ đơn nộp phí và lệ phí liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ trong thời gian hạn định. (nếu có)
 • Trong trường hợp Nhãn hiệu bị từ chối bảo hộ, MINH THÁI sẽ kịp thời thông báo tới khách hàng kèm theo tư vấn chi tiết các phương thức có thể để vượt qua từ chối và đăng ký thành công Nhãn hiệu, cũng như thay mặt khách hàng tiến hành trả lời Thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ trong thời gian hạn định.
 • 8. THEO DÕI VÀ NHẮC THỜI HẠN GIA HẠN HIỆU LỰC GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU
 • Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu là 10 năm (kể từ ngày nộp đơn), sau đó nếu chủ Nhãn hiệu có nhu cầu duy trì việc bảo hộ đối với Nhãn hiệu, chủ Nhãn hiệu có thể tiến hành gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận.
 • Với phần mềm độc quyền và chuyên biệt để cập nhật và quản lý hồ sơ khách hàng, MINH THÁI sẽ theo dõi và thông báo tới khách hàng khi gần đến thời hạn tiến hành gia hạn hiệu lực đối với Giấy chứng nhận và thay mặt khách hàng thực hiện công việc gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận tại Cục Sở hữu trí tuệ.

  CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THƯƠNG MẠI MINH THÁI

  Địa chỉ: 47/8 Nguyễn Trung Ngạn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP,HCM

  Điện thoại: 0926.63.79.79 - 0963.153.620

  Mail: minhthailaw.company@gmail.com    

  Web: https://luatminhthai.com/

Bài viết liên quan

Copyright © 2018 by luatminhthai

Email: minhthailaw.company@gmail.com  Phone: 0926.63.79.79