Tin tức

Thông báo tạm dừng tiếp nhận và trả kết quả đơn đăng ký SHCN trực tiếp tại trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ

Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Thông báo số 4670/SHTT-VP ngày 25/05/2021 về hoạt động tư vấn và tiếp nhận đơn đăng ký sở hữu công nghiệp (SHCN) tại trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trong thời gian gần đây, đặc biệt là việc xuất hiện các chùm ca bệnh mới chưa xác định nguồn lây nhiễm tại các khu vực dân cư, trụ sở cơ quan, doanh nghiệp, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh quốc gia và Bộ KH&CN và chỉ đạo tại Công điện khẩn số 11/CĐ-UBND ngày 24/5/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống Covid-19, để góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) thông báo:

1. Từ ngày 27/5/2021, Cục SHTT tạm dừng tiếp nhận và trả kết quả đơn đăng ký sở hữu công nghiệp trực tiếp tại trụ sở Cục SHTT (số 386 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Đơn đăng ký SHCN và các công văn, tài liệu nộp đến trụ sở Cục SHTT chỉ được tiếp nhận thông qua hình thức trực tuyến hoặc gửi qua bưu điện. 

a) Đối với đơn đăng ký SHCN nộp trực tuyến: Người nộp đơn thực hiện thủ tục nộp đơn tại Cổng dịch vụ công trực tuyến của Cục SHTT, sau đó gửi Giấy xác nhận của Ngân hàng về việc đã chuyển tiền nộp phí, lệ phí SHCN kèm theo Phiếu xác nhận nộp đơn trực tuyến về Cục Sở hữu trí tuệ.

Người nộp đơn nộp các khoản phí, lệ phí SHCN đến tài khoản sau: 

Tên tài khoản: Văn phòng Cục Sở hữu trí tuệ

Số tài khoản: 3511.0.1054889.00000

Tại Kho bạc Nhà nước Thanh Xuân

Lưu ý: Khi nộp tiền, Người nộp đơn ghi rõ nội dung nộp tiền, tên chủ đơn và số đơn SHCN/mã số đơn trực tuyến. 

Người nộp đơn có thể tra cứu về đơn đã được tiếp nhận trên tài khoản trực tuyến của mình. Biên lai thu phí, lệ phí SHCN sẽ được gửi cho Người nộp đơn qua địa chỉ email khai trên hồ sơ đăng ký xác lập quyền SHCN.

b) Đối với đơn đăng ký nộp qua bưu điện: Người nộp đơn chuyển đơn đăng ký SHCN, công văn, tài liệu và chứng từ xác nhận nộp phí, lệ phí về trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ (số 386 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội). 

Cục SHTT sẽ gửi trả Tờ khai đăng ký, biên lai nộp phí, lệ phí, văn bằng bảo hộ và các văn bản liên quan, v.v. cho Người nộp đơn qua đường bưu điện.

2. Cục SHTT cũng tạm dừng thực hiện các hoạt động tư vấn trực tiếp tại trụ sở Cục (số 386 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Theo đó, hoạt động tư vấn về SHTT nói chung và thủ tục nộp đơn đăng ký SHCN nói riêng chỉ được thực hiện qua điện thoại hoặc email. Thông tin cụ thể như sau:

Bộ phận Tư vấn và hướng dẫn thủ tục (IP HelpDesk):

3. Các hoạt động tiếp nhận đơn và tư vấn tại Văn phòng đại diện của Cục SHTT tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng vẫn diễn ra bình thường.

Thông báo này được áp dụng cho đến khi có văn bản khác. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, Người nộp đơn vui lòng liên hệ:

Thông báo số 4670/SHTT-VP ngày 25/05/2021 về hoạt động tư vấn và tiếp nhận đơn đăng ký SHCN tại trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ có thể tải về tại đây.

Trân trọng./.

Cục Sở hữu trí tuệ

Bài viết liên quan

Copyright © 2018 by luatminhthai

Email: minhthailaw.company@gmail.com  Phone: 0926.63.79.79